Contigo en La Distancia

CONTIGO EN LA DISTANCIA Words and Music by PORTILLO DE LA LUZ Moderate Bolero Fm7 I II Fm7 ii e•rr II 1':1 II I

Views 1,663 Downloads 13 File size 2MB

Report DMCA / Copyright

DOWNLOAD FILE

Recommend stories

Citation preview

CONTIGO EN LA DISTANCIA Words and Music by PORTILLO DE LA LUZ

Moderate Bolero Fm7 I

II

Fm7

ii

e•rr

II

1':1

II

I

I

tJ

I

..

No ex - is - te un 1':1

I

r

r

I

I

I

L

..,., 1':1

mo- men - to del

'-'

'--"

r

I I

I

I

t

r

r

I

Fm7

G7

8

I

I

I

ti.

El

mun-do

pa - re - ce dis -

I

r

.

I

iiiiiiiii;l

'-'

I

'

I

en que pue - da ol-vi dar - me de

di - a

I

_....,

I

I

Q_....,

... r

.

r

r r

if,

I

I

"

I

I

I

I

I

F7

B

II

I

'

.

... ...

r I

'-'

I

---

I

i'i

5

,.

I

cuan - do no es-tas

ti n - to I

-

II

II I

jun-to a - mi.

..,.

'-'

'--"

I

r

,"I

r J

"

.... .

No hay be - lla me- lo -

+Fj l..,.,

.... ..

Contingo En La Distancia

Page 2

Fm7 1'1

mmaj7

I

... .

tJ

di

a

-

1m

..

.

en que no sur

lilt

jas

-

tu

I"I

.

rr

"I

"' r· ..

"I

-:J

1'1

..

"I

.

Q

..

-

.,

Fm7

Cm7

m

I

., r

"I

, -

ni yo quie-ro.._,es-cu - char

Ia

-

cuan-do me fal

tas

tu.

.!J. I

r

., f

t.)

.. m .G7

II

-

I

..

'-"

ti

,-JI I

Adinl7

I

D7

im

do

-

I

I

I

en

I I

I

II

II

par - tc

de

..,.

..,;

mi

h

.,

'I

II

I

... Gm/E

Gm!F

Fm

C7

;;

ii

I

Ri

I

,t

al I

..

I

.

m

j-J

D D D

I

-

I

.

q

Cm

Es que te has con - ver -

.. (

r

"'

Eb6

1'1

r

"'1:

"'r

ma

-

I

y

I I

II

J II

..

II

.

I

na - da

me con - for

1\

I

-

I

"I

-:J

"I

ma

I

I

1p

p

Contigo En La Distancia

Page 3

Fm7 II

Fm ,-

I

..

t.

si no es-tiis tu tam - bien.

-II

I

I

.r

, -3---,

"

..

II

Ia

-

r '/ i

I

v

I

Bb 7/F

Abm

Fm7

mm

I

..

t.

--

rr

.

I

I

el sol y las es - Ire

I

I

rI

r p

I

..

. . . __.. . .

'-'

I

.... ,

D D

..... ...

r .. .

. ...

• Eb6

-----------

..,

t.

mi - a(o) _

es

-

t

l 7J

..

r,

f ... ...

..

r ..

I

mi-a(o)

es -

t

...

I

q• Eb6

a

fii

I

No hay be - lla me - lo ....._...

f Db9

II

.. ...

toy.

I

..

m E7

a

I

...

con - ti-go en Ia dis - tan - cia _ _ a - ma -da(o)

I

r:il

..,,* •

I

lias

-

.

f'l

bios

r-3-o

··r

r p p p

p

:

Fm7

.,

Mas a - lla de tu s

'-'

..

I

r-

t)

toy . . I

I ..

I p4J.

I

... ...

Ud

I -,f

4

I

... ...

...

..

8vb